KVS B.V. Zwolle

Katwolderweg 1
8041 AC Zwolle

T 038 - 4217417
E info@kvsbv.nl

Niets missen?

Volg ons op sociale media

Normen en waarden

Bij de keuze voor (nieuwe) leveranciers kijken wij zowel naar de commerciële, als de morele kant van de organisatie. Voor het aangaan van relaties moeten deze aspecten overeenkomen met onze eigen normen en waarden, zoals:

- het naleven van wetten en regels die in het betreffende land gelden;
- het belonen van medewerkers op een adequate manier en het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving;
- het voldoen aan de ISO 26000 richtlijn;
- het voldoen aan de fundamentele ILO-verdragen;
- het respecteren van de individuele geaardheid, lichamelijke eigenschappen en/of geloofsovertuigingen van medewerkers;
- het nemen van maatregelen om het milieu zo veel mogelijk te beschermen.